สเปรย์จารบี (สูตรทั่วไป)

รหัสสินค้า : W0

ราคา

0.00 ฿


0.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 0.00 ฿
 • ทนอุณหภูมิได้สูงถึง 250 องศาเซลเซียส
 • เนื้อจารบีเหลว ฉีดแล้วไม่เป็นก้อน ซึบซับไปยังส่วนที่เข้าถึงยากอย่างง่ายดาย การฉีดที่ทั่วถึงทำให้โลหะไม่เกิดการเสียดสีซึ่งเป็นสาเหตุของความร้อนและเขม่าในระบบ
 • เพิ่มประสิทธิภาพในงานหล่อลื่นในการผลิต เช่น เข็มแม่พิมพ์ เพื่อไม่ให้เกิดการติดขัด ยืดอายุการใช้งาน
 • วัตถุดิบนำเข้าจากสหรัฐอเมริกา มาตรฐาน NSF-H1


รูปแบบผลิตภัณฑ์

ชื่อ: สเปรย์จารบี บินสัน (BINSON White Grease) 

ขนาด: 16 Oz. (473 ml.)

ปริมาณ: 12 กระป๋อง


วิธีใช้

 1. เขย่ากระป๋องก่อนใช้งาน
 2. ฉีดสเปรย์ระยะห่างประมาณ 15-20 cm. ให้ทั่วบนบริเวณที่ต้องการ


คำแนะนำ

 1. ควรเขย่ากระป๋องก่อนการใช้งานทุกครั้งเพื่อป้องกันการพ่นน้ำยาไม่สม่ำเสมอ หรือ เกิดการอุตตันภายในหัวฉีด
 2.  ควรใช้งานในพื้นที่ที่มีอากาศถ่ายเท
 3. ไม่ควรคว่ำกระป๋องฉีด (Upside-down) ขณะใช้งานและเก็บ เพราะจะทำให้สารไม่ออกมาพร้อมการแก๊สขณะฉีด ส่งผลให้ใช้งานไม่เต็มประสิทธิภาพ
 4.  หลีกเลี่ยงการสูดดมไอของสเปรย์
 5.  สามารถพ่นบนวัตถุที่มีความร้อนได้ ห้ามฉีดพ่นบริเวณที่มีเปลวไฟ
 6. หลีกเลี่ยงการเก็บรักษาบริเวณที่มีแสงแดดผ่านโดยตรง และความร้อน
แบบฟอร์มสั่งซื้อ

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด